Skip to main content 

Yön Tuoksut; Tuoksut parantavat ikääntyneiden muistia merkittävästi – Tuoksuaistilla tunnettu yhteys muistiin
 

Nukkuminen tilassa, jossa käytettiin diffuuserissa tuoksuja, paransi 60-80-vuotiaiden koehenkilöiden muistia ja oppimiskykyä.
Kokeessa käytettiin diffuuseria, eli kylmähöyrystyslaitetta joka vapauttaa vesihöyryä ja tuoksuja huoneilmaan.

IKÄ- IHMISET, joiden makuuhuoneisiin oli viikon ajan diffusoitu öisin tuoksuja, suoriutuivat muistia ja suullista oppimista testaavassa kokeessa huomattavasti paremmin kuin vertailuryhmä.  Tämä ilmeni tuoreessa Yhdysvalloissa tehdyssä tutkimuksessa. Koeryhmän ja vertailuryhmän testipisteiden välille muodostui merkittävä ero.

Tulos saattaa tarjota helpon tavan suojella ikääntyviä ihmisiä muistisairaudelta, tutkijat raportoivat. Kalifornian yliopiston tutkimus julkaistiin tiedelehti Frontiers in Neuroscience:ssa. Tutkimusta tuki lääkeyhtiö Procter & Gamble.

TUOKSUAISTIN yhteys muistiin on yleisesti tunnustettu, mutta sen tarkka mekanismi on vielä osittain tuntematon. Aiemmista tutkimuksista tiedetään, että tuoksu-aistin avulla voidaan herättää muutoin unohdettuja muistoja. Nyt tehty tutkimus viittaa kuitenkin siihen suuntaan, että tuoksu-aistia stimuloimalla voidaan vaikuttaa myös aivojen kykyyn luoda uusia muistoja.

Käytettyjä tuoksuja oli seitsemän: ruusu, appelsiini, eukalyptus, sitruuna, piparminttu, rosmariini ja laventeli.

TUTKIMUKSESSA 43 osallistujaa jaettiin sattumanvaraisesti tutkimusryhmään ja vertailuryhmään.
Osallistujat olivat iältään 60–83 vuotta. Yli 60-vuotiaita koehenkilöitä valittiin, koska ihmisen tuoksu-aisti ja muisti alkavat usein heikentyä 60 ikävuoden jälkeen.

Koehenkilöiden makuuhuoneisiin laitettiin kuuden kuukauden ajan öisin kahdeksi tunniksi tuoksuja diffuuseriin heidän nukkuessaan. Tuoksu vaihdettiin joka viikonpäivä. Vertailuryhmän huoneeseen levitettiin pelkkää höyryä, johon sekoitettiin hieman tuoksuja harhautuksena.

Osallistujien aivot kuvattiin ennen ja jälkeen tutkimuksen. Lisäksi he osallistuivat standardoituun testiin, joka mittasi kuulolla oppimista ja muistamista ennen ja jälkeen koejakson. Koejakson jälkeen tuoksuille altistuneiden tulokset olivat parantuneet 226 prosenttia.

Toisaalta vertailuryhmässä vastaavaa parannusta tuloksissa ei huomattu.

AIVOKUVAUKSISSA nähtiin, että tuoksuja hengittäneillä tietty vasemmanpuoleinen hermoyhteys yhtenäistyi tutkimuksen aikana. Etuotsalohkon ja ohimolohkon yhteys heikkenee yleensä iän myötä. Lisäksi altistuneet kertoivat nukkuneensa paremmin.

Näin ollen tuoksuille altistuminen näyttäisi parantavan ikääntyvien muistia ja tiedollisia kykyjä.

”On kuitenkin epärealistista olettaa, että ikääntyneet henkilöt, joiden muisti on jo valmiiksi heikentynyt, jaksaisivat haistella eteerisiä öljyjä useita kertoja päivässä”, professori Michael Leon toteaa tiedotteessa. Leon on yksi tutkimuksen tekijöistä. Sen vuoksi tuoksujen annostelu nukkuessa mahdollistaa altistumisen tuoksuille vaivattomasti.

Lähde: Juha Merimaa HS/10.8. 2:01

HUOMIOITAVAA!

Tiedäthän, että kaikki eteeriset öljyt eivät ole saman laatuisia. Kaupan hyllyltä ostetut tuotteet ovat harvoin, jos koskaan niin korkealaatuisia ja puhtaita, että niiden höyryjä kannattaisi hengittää, joten kun haluat puhtaita tuotteita, niin ota yhteyttä, niin hankitaan sinulle laadukkaat öljyt ja diffuuseri käyttöön.